בתי כלא ומעצר - בית המעצר תחנת השכונות
טלפון:
03 - 6304444
פקס:
03-6304475
כתובת: רח’ חיים בר לב 100, תל אביב
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון