בתי כלא ומעצר - בית המעצר שפרעם
טלפון:
04 - 9059444
פקס:
04-9901436
כתובת: מרכז הכפר שפרעם
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון