בתי כלא ומעצר - בית המעצר תחנת דוד
טלפון:
02 - 6226222
פקס:
02-6272477
כתובת: רח’ הקישלה, ירושלים
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון