עורכי דין - טל שרון דיוגינס ושות’- משרד עורך דין
משרדנו עוסק במתן שירותיים משפטיים - עריכת דין בתחומים מגוונים - השגות בגין תחשיבי שומה מס שבח מקרקעין - שירותי יעוץ משפטי על בסיס כלכלי בתחום מימון מיסוי - בדיקת פרוייקטים משפטית - בדיקת כדאיות השקעות מבחינת היבטים כלכליים משפטיים ( כלכלה משפטית ) - מיסים ומימון - עריכת תחשיבים מפורטים המבוססים על טהרת יסודות המימון וסעיפי החוק בתחום המיסים תוך כדי ניצול הטבות מס ותכנוני מס ליגטימיים - עריכת תחשיב נזק - תחשיב פיצוי נזיקין ותחשיב לפי הלכת השנים האבודות - בדיקת החבות במס - בדיקת מיסוי פיצויי פרישה - בדיקת מיסוי פיצויי פיטורין - בדיקת הלוואות - בדיקת משכנתאות - רישום משכנתא ורישום בטאבו - בדיקה משפטית כלכלית של פרוייקטים לרבות מתן / עריכת חוות דעת משפטית כלכלית ספציפית לכל פרוייקט - בדיקה משפטית של נכסים לקראת רכישה (שיעבודים , זכויות , עיקולים , חבויות וכדומה) , עריכת הסכמי רכש , מכר , מיזוג
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון