חוקים ותקנות - כלל - כללי לשכת עורכי הדין (קבלת חברים ללשכה וחידוש החברות), תשכ"ב - 1962
תאריך עברי:
כ"ב ניסן תשכ"ב
תאריך לועזי:
26.04.1962
מראה מקום ק"ת + שנה:
ק"ת 1301 תשכ"ב, 1793
גוף הכלל:
 
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון