תעריפים - תקנה - הודעת הנוטריונים ( שכר שירותים ) , התשס"ג - 2002
תאריך לועזי:
15.07.2003
נושא:
משרד המשפטים מודיע שעקב אי עליית המדד לא חל כל שינוי בשכר הנוטריון והוא נשאר כפי שהינו.
מראה מקום ק"ת + שנה:
ק"ת התשל"ט, 196
על מנת לצפות ו/או לשמור ההודעה - לחצו על שם הקובץ המצורף.
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון