תעריפים - כלל - הודעה בדבר עדכון התעריף המינימלי המומלץ
תאריך לועזי:
06.02.2005
נושא:
הודעה בדבר עדכון התעריף המינימלי המומלץ
לפי כללי לשכת עורכי הדין (התעריף המינימלי המומלץ), התש"ס - 2000.
גוף הכלל:

על דעת משרד המשפטים, אין שינוי בסכומים הקבועים בתעריף שבתוספת לכללים ולפיכך מתייתרת החובה בפרסום עדכון של התוספת לכללי לשכת עורכי הדין (התעריף המינימלי המומלץ), התש"ס - 2002 . לפיכך ימשיכו לחול התעריפים שנכנסו לתוקף ביום 1.1.03 ( כז' בטבת התשס"ג) , כמפורט להלן.

 

 

הקובץ ניתן לצפייה/הורדה באמצעות לחיצה על שם הקובץ שלעיל.
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון