תעריפים - כלל - כללי לשכת עורכי הדין (התעריף המינימלי המומלץ), התש"ס - 2000 (עדכון 1.1.03)
תאריך עברי:
כז’ טבת תשס"ג
תאריך לועזי:
01.01.2003
נושא:
בהתאם לסעיף 3 לכללי לשכת עורכי הדין (התעריף המינימלי המומלץ), התש"ס- 2000, להלן – הכללים, ניתנת בזה הודעה בדבר המקדם שבו יש להגדיל כל סכום קבוע המופיע בתעריף המינימלי המומלץ.
התוספת שבה יש להגדיל את הסכומים הקבועים בתעריף שבתוספת לכללים היא 10.15% (על פי המקדם 1.101563); והיא לא תחול על שכר שנקבע כאחוז מסכום קבוע.
נוסח התוספת לכללים יהיה החל ביום 1 בינואר 2003 (כז’ בטבת התשס"ג) כמפורט להלן
מראה מקום ק"ת + שנה:
י"פ התש"ס 2558
הקובץ ניתן לצפייה/הורדה באמצעות לחיצה על שם הקובץ.
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון