חקיקה - כלל - כללי לשכת עורכי הדין (העסקת טוען רבני), תש"ל - 1970
תאריך עברי:
ח’ שבט תש"ל
תאריך לועזי:
15.01.1970
מראה מקום ק"ת + שנה:
ק"ת 2510 תש"ל, 912
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון