חקיקה - כלל - כללי לשכת עורכי הדין (התעריף המינימלי המומלץ), התש"ס - 2000
תאריך לועזי:
01.01.2000
הקובץ ניתן לצפייה/הורדה באמצעות לחיצה על שם הקובץ.
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון