חקיקה - כלל - כללי לשכת עורכי הדין (עיסוק מותר במסחר) התשס’’ב - 2001
תאריך עברי:
כ"ח חשוון תשס"ב
תאריך לועזי:
14.11.2001
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון