חקיקה - כלל - כללי לשכת עורכי הדין (עיסוקים שאינם הולמים את מקצוע עריכת-הדין), התשמ"ז - 1987
תאריך לועזי:
01.01.1987
מראה מקום ק"ת + שנה:
ק"ת תשמ"ז, 651
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון