חקיקה - כלל - כללי לשכת עורכי הדין (שכר בטלה לעדים בבית הדין המשמעתי), (ביטול), התשס"א - 2001
תאריך לועזי:
16.07.2001
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון