חקיקה - תקנה - תקנות לשכת עורכי הדין (המשך פעולות והעברת מסמכים), תשכ"ב - 1962
תאריך לועזי:
01.01.1962
מראה מקום ק"ת + שנה:
ק"ת תשכ"ב, 1670
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון